โรงเรียนสอนการอาชีพเรือสำราญและการโรงแรม

สาขาชิดลม กรุงเทพมหานคร

หลักสูตร Training การจัดการบริการอาหารและเครื่องดื่มระดับโลก พร้อมรับใบประกาศนียบัตร Certificate เพื่อใช้สมัครงานบนเรือสำราญและโรงแรมชั้นนำ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

  เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่แล้ววันนี้  


รุ่นที่ 36 เปิดเทอม 1 กุมภาพันธ์ 2564

รุ่นที่ 37 เปิดเทอม 1 มีนาคม 2564

รุ่นที่ 38 เปิดเทอม 29 มีนาคม 2564

รุ่นที่ 39 เปิดเทอม 26 เมษายน 2564

รุ่นที่ 40 เปิดเทอม 24 พฤษภาคม 2564

C-HOT เป็นสถาบันการเรียนการสอนคุณภาพสูงแห่งแรก ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (ส.ช.)

 

ทางสถาบันมุ่งเน้นการพัฒนาบุคคลผู้มีความสนใจ ให้มีคุณสมบัติที่พร้อมเพื่อรองรับการทำงานด้านบริการในสาขาต่างๆอย่างมืออาชีพ หลักสูตรของเราเป็นหลักสูตรพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษสำหรับงานบริการ และหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะด้านการบริการ รวมถึงการส่งผู้เข้าอบรมไปฝึกงานยังสถานประกอบการด้านการโรงแรมชั้นนำ 4-5 ดาว เพื่อให้ผู้เรียนคุ้นเคยกับระบบการทำงานระดับมาตรฐานสากล และพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานจริง ทางสถาบันยังให้ความช่วยเหลือด้านคำปรึกษาและสนับสนุนผู้เข้าอบรมวิชาชีพ เพื่อเพิ่มโอกาสในการสมัครงานเพื่อร่วมงานกับเรือสำราญชั้นนำระดับโลก และโรงแรมชั้นนำระดับประเทศ

 
 

หลักสูตร A

Full-Course

งานบริการอาหาร

และเครื่องดื่มระดับสูง

Training สำหรับผู้ที่ต้องการทำงานบนเรือสำราญและโรงแรมชั้นนำ จบหลักสูตรรับใบประกาศนียบัตรผ่านการอบรม สมัครงานได้ทันที     (อายุ 18-35 ปี วุฒิ ม.6 ขึ้นไป)

เรียนในห้องเรียน

จันทร์-ศุกร์ 2 เดือน + ฝึกงานการโรงแรม 3-6 เดือน

หลักสูตร B

F&B Course

งานบริการอาหาร

และเครื่องดื่มระดับสูง

Training สำหรับบุคคลทั่วไป ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพด้านงานบริการของตนสู่ระดับมืออาชีพ จบหลักสูตรรับใบประกาศนียบัตรผ่านการอบรม สมัครงานได้ทันที (ไม่จำกัดอายุ และวุฒิผู้เรียน)

เรียนในห้องเรียน

วันจันทร์-ศุกร์ 1 เดือน ไม่มีฝึกงาน

หลักสูตร Online

Exclusive

 

หลักสูตร 70 บทเรียน ภาคทฤษฎี ศึกษาความรู้สำหรับบุคคล ทั่วไป ที่ต้องการพัฒนาความรู้และศักยภาพด้านงานบริการของตน จบหลักสูตรรับใบประกาศนียบัตรผ่านการอบรม (ไม่จำกัดอายุ และวุฒิผู้เรียน)

เรียนออนไลน์ ที่ไหนก็ได้

ทุกที่ ทุกเวลา

หลักสูตร Online

International Food

 

หลักสูตร 15 บทเรียน ภาคทฤษฎี สำหรับนักเรียน ม.ปลาย ที่ต้องการพัฒนาความรู้ด้านอาหารสากล หรือเพื่อใช้ในการจัดทำแฟ้มสะสมผลงานเพื่อเข้าเรียนมหาลัย จบหลักสูตรรับใบประกาศนียบัตรผ่านการอบรม (สำหรับนักเรียนมัธยมเท่านั้น)

เรียนออนไลน์ ที่ไหนก็ได้

ทุกที่ ทุกเวลา

หลักสูตรอบรมระยะสั้น วิชาเรียนมืออาชีพของเรา

เรียนงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม

เรียนทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

งานบริการ ทั้งบนเรือสำราญ

และโรงแรมชั้นนำ

เรียนรู้การทำกาแฟ

เรียนทฤษฎีและภาคปฏิบัติการทำกาแฟแบบมืออาชีพ

เรียนภาษาอังกฤษเพื่องานบริการ

เรียนการสนทนา ฟัง พูด คำศัพท์พื้นฐานการโรงแรมและงานบริการ

การแนะนำตัว และการสัมภาษณ์งาน

เรียนรู้งานบริการไวน์

เรียนทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

งานบริการด้านไวน์แบบสากล

เรียนรู้การทำ Cocktail

เรียนทฤษฎีและภาคปฏิบัติการทำเครื่องดื่ม Cocktail แบบมืออาชีพ

กิจกรรมศึกษาดูงานการโรงแรม

ณ โรงแรม The Berkeley Hotel ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร

เส้นทางแห่งความสำเร็จของนักเรียน

 
 
โรงเรียนสอนการอาชีพเรือสำราญและการโรงแรม
สาขาชิดลม กรุงเทพมหานคร

26/59 อาคารอรกานต์ ชั้นที่16 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทร: 092-673-6006, 080-426-6462

  • Facebook Social Icon
  • Line
  • Instagram

Copyright © 2020 Cruise & Hotel Academic Service Center Co., Ltd. All rights reserved.